fbpx

I wilk syty i owca cała

Ulica 1 Dywizji
Ulica 1 Dywizji
W związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki, po weryfikacji przez IPN i Wojewodę Warmińsko Mazurskiego Gmina Miejska Ostróda miała dokonać zmiany nazw czterech ulic. Łucji Anatolak, Jana Chomki, 1 Dywizji, 21 Stycznia. Podczas XXXIX Sesji Rady Miejskiej radni jednomyślnie przegłosowali zmianę pierwszych dwóch ulic. 21 Stycznia i 1 Dywizji. Radni zmienili nazwy na "21 Stycznia" i "1 Dywizji". To dobra decyzja. Nie będzie zbędnych kosztów i wymiany dokumentów.

Radny Cezary Wawrzyński podczas omawiania tej sprawy rozwinął i szczegółowo uzasadnił wstępną propozycję radnego Piotra Krajewskiego. Pozostawienie nazw uzasadnił tym, że nie wskazują one jednoznacznie na związek z propagowaniem komunizmu lub innego ustroju totalitarnego. Według niego pozostawienie bez zmian a jedynie uzasadnienie czego dotyczą nazwy jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż nie będzie to wiązać się ze zmianami w dokumentach po stronie mieszkańców i przedsiębiorców, oraz nie wygeneruje niepotrzebnych kosztów po stronie urzędu.
W dyskusji padały argumenty o braku w archiwach uzasadnień nadania nazw dla ulic 21 stycznia i 1 Dywizji. Nie ma też uzasadnienia ze strony IPN i wojewody.
Radny Cezary Wawrzyński jako jeden z przykładów za pozostawieniem nazw bez zmian podał rozwiązanie z gminy Kruklanki. W dniu 24 października Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w nieprawomocnym wyroku (II SA/Ol 418/17 - Wyrok WSA w Olsztynie ) unieważnił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody warmińsko-mazurskiego (21.3.2017 r. PN.4131.60.2017) stwierdzające nieważność uchwały Nr XIX/166/2017 Rady Gminy Kruklanki z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulic. W uchwale rada dokonała zmiany nazwy "22 lipca" na "22 lipca". Wojewoda nie zgodził się z takim działaniem rady i uchylił uchwałę. Wójt odwołał się od decyzji i sąd uznał, że rację ma gmina.
Takie rozwiązanie uznał za właściwe również burmistrz Ostródy, co potwierdził wniesieniem stosownej autopoprawki. Radni jednomyślnie przyjęli te zmiany i finalnie przegłosowali uchwały.
Istnieje pewne ryzyko, że wojewoda może mieć zastrzeżenia i uchyli obie uchwały. Jednak biorąc pod uwagę okoliczności uznano, że jest to najlepsze rozwiązanie dla mieszkańców.

Pierwotnie w uchwałach pojawiły się nazwy:
"1 Dywizji" -> "1 Dywizji Pancernej”
"21 Stycznia" -> "21 Stycznia 1991"

Czekamy na przesłanie kopii korespondencji w tej sprawie, jaką otrzymał i wysłał ostródzki urząd.

Uzasadnienia do uchwał:
Ulica 21 Stycznia - Dla upamiętnienia przywrócenia po II wojnie światowej niezależnego duszpasterstwa w Wojsku Polskim, poprzez utworzenie Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, w mieście Ostróda zmienia się dotychczasową nazwę ulicy 21 Stycznia na ulicę 21 Stycznia.
Ulica 1 Dywizji - Dla uznania zasługi żołnierzy walczących w 1 Dywizji Pancernej Sił Zbrojnych na zachodzie, w mieście Ostróda zmienia się dotychczasową ulicę 1 Dywizji na ulicę 1 Dywizji.
Na listopadowej sesji radni będą głosować zmiany pozostałych dwóch ulic - Łucji Anatolak, Jana Chomki. W tym przypadku propozycję nowych nazw przedstawią rady osiedli.

Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19