fbpx
Logo

Wybory do nowych rad osiedli.

Ilustracja
Ilustracja
W dniu 15 i 17 grudnia 2015 roku odbędą się wybory do rad osiedli: Osiedla Wzgórze Św. Franciszka z Asyżu i Osiedla Centrum.


W dniu 15 grudnia (wtorek) 2015r. w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ostródzie przy ul. Kornela Makuszyńskiego, w Ostródzie odbędą się wybory do Rady Osiedla Wzgórze Św. Franciszka z Asyżu.

Osiedle Wzgórze Św. Franciszka z Asyżu w Ostródzie, obejmującego ulice:
11 Listopada (nr nieparzyste i nr parzyste) od skrzyżowania z ul. Władysława Jagiełły do granic administracyjnych miasta; Lubawska; Stefana Jaracza; Mieczysławy Ćwiklińskiej; Osiedle Młodych; Heleny Modrzejewskiej; Witkacego; Franciszkańska; Jana Chomki; Ludwika Solskiego; Hanki Ordonówny; 21 Stycznia 34.

Pierwszy termin wyborów o godz. 18:00
Drugi termin wyborów o godz. 18:15

Kandydatów na członków Rady Osiedla zgłasza się na zebraniu wyborczym. Kandydatów może zgłaszać każdy mieszkaniec osiedla uczestniczący w zebraniu wyborczym bezpośrednio lub za pośrednictwem grupy inicjatywnej mieszkańców osiedla, organizacji społecznych i instytucji działających na obszarze osiedla. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. W akcie głosowania mogą uczestniczyć wyłącznie obecni na zebraniu wyborczym stale zamieszkali na terenie osiedla mieszkańcy. W razie wątpliwości rozstrzyga wpis w dowodzie osobistym lub w innym dokumencie tożsamości.


W dniu 17 grudnia (czwartek) 2015r. w Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Ostródzie (dawna bursa szkolna) odbędą się wybory do Rady Osiedla Centrum.

Osiedle Centrum w Ostródzie, obejmujące ulice:

Seweryna Pieniężnego (nr nieparzyste) od nr 3 do skrzyżowania z ul. Władysława Jagiełły; 11 Listopada od nr 4 do nr 12J i od nr 1 do skrzyżowania z ul. Seweryna Pieniężnego; Stefana Czarnieckiego od nr 1A do nr 47B i od nr 2 do nr 30; Kolejowa; Przechodnia; Jana Pawła II; Henryka Sienkiewicza; Kardynała Wyszyńskiego; Johanna Herdera; Armii Krajowej; Drwęcka od nr 1 do nr 7; Grunwaldzka od nr 1 do 13 i od nr 2 do nr 54; Tadeusza Kościuszki od 2 do nr 20 i od nr 1 do nr 27; Jana III Sobieskiego; Wojska Polskiego; Mikołaja Kopernika; Stefana Żeromskiego; Marszałka Piłsudskiego; Sportowa; Warmińska; Władysława Jagiełły (nr parzyste) od skrzyżowania z ul. Grunwaldzka do skrzyżowania z ul. Seweryna Pieniężnego.

Pierwszy termin wyborów o godz. 18:00
Drugi termin wyborów o godz. 18:15

Kandydatów na członków Rady Osiedla zgłasza się na zebraniu wyborczym. Kandydatów może zgłaszać każdy mieszkaniec osiedla uczestniczący w zebraniu wyborczym bezpośrednio lub za pośrednictwem grupy inicjatywnej mieszkańców osiedla, organizacji społecznych i instytucji działających na obszarze osiedla. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. W akcie głosowania mogą uczestniczyć wyłącznie obecni na zebraniu wyborczym stale zamieszkali na terenie osiedla mieszkańcy. W razie wątpliwości rozstrzyga wpis w dowodzie osobistym lub w innym dokumencie tożsamości.

OstrodaOnline.pl 2001 - 2020