fbpx

Będzie nowa szkoła

Agnieszka Zielińska- prezes stowarzyszenia
Agnieszka Zielińska- prezes stowarzyszenia
W Ostródzie powstało Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Oświacie. Od stycznia posiada ono osobowość prawną. Celem nowej inicjatywy jest utworzenie szkoły na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Członkowie stowarzyszenia chcieliby, aby zaczęła ona funkcjonować już od września bieżącego roku.
Grono osób zainteresowanych edukacją na wysokim poziomie, w tym rodzice i nauczyciele, zawiązało w Ostródzie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Oświacie. Grupa założycielska składa się z 15 członków, na których czele stoją: Zbigniew Połoniewicz, radny ostródzki i Piotr Bonisławski, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostródzie. Przewodniczącą zarządu stowarzyszenia jest Agnieszka Zielińska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostródzie. Do współpracy pozyskano znane autorytety takie, jak: senator prof. Wiesław Chrzanowski i Zbigniew Jabłonowski, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którzy zostali członkami honorowymi stowarzyszenia.
Celem organizacji jest, jak zapisano w statucie: "wszechstronne wspieranie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości w oświacie". Sposobem realizacji tych zamierzeń ma być utworzenie nowej szkoły na szczeblu gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Szkoły na wysokim poziomie dydaktycznym, realizującej system wychowawczy oparty na rodzimej kulturze narodowej. Organizatorzy zakładają, że w nowej placówce będzie prowadzona również edukacja dla dorosłych oraz oświata pozaszkolna typu: terapia i profilaktyka, kursy, szkolenia oraz edukacja liderów grup młodzieżowych. Jednym ze sposobów realizacji przyjętych celów będzie też organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży. Szkoła niepubliczna pozostanie na prawach publicznych, ale z opłacanym przez uczniów czesnym na poziomie ogólnie przystępnym.
"Patrząc na dzisiejsze wydatki rodziców, którzy dokształcają dzieci w różnych miejscach za duże pieniądze, chcemy stworzyć warunki wszechstronnej edukacji w jednej placówce" powiedziała nam Agnieszka Zielińska, przewodnicząca zarządu stowarzyszenia " Mamy świadomość, że czesne musi przystawać do sytuacji materialnej regionu.
Według wstępnej kalkulacji, czesne zmieści się prawdopodobnie w granicach do 200 zł. miesięcznie. Również nauczyciele tu uczący będą należeli do najlepszych, a motywacją dla nich staną się wysokie wynagrodzenia. Gdzie będzie nowa szkoła, jeszcze nie wiadomo. Najprawdopodobniej zaadaptowany zostanie jakiś budynek w Ostródzie. Na razie organizacja jest w trakcie pozyskiwania sponsorów i środków. Jej statut zakłada możliwość prowadzenia przez stowarzyszenie działalności gospodarczej. Dochód ma służyć realizacji założeń statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków organizacji.
"Stowarzyszenie nie jest ukierunkowane na własny liczebny rozwój, lecz na realizowanie celów statutowych. Jak najwszechstronniejsza i na bardzo wysokim poziomie edukacja młodzieży jest dla nas najważniejsza" powiedziała Agnieszka Zielińska.
Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19