fbpx

Kolesiowy budżet

Na ostatniej sesji rady miejskiej radny Włodzimierz Brodiuk oświadczył, iż budżet Ostródy zaproponowany przez zarząd miasta jest budżetem kolesiowym.- Stwierdzenie to jest niedorzeczne. Uwzględniliśmy wnioski, które są najważniejsze dla miasta- ripostuje Jan Wasilewski, burmistrz Ostródy.
W ubiegłym tygodniu Włodzimierz Brodiuk w swoim sesyjnym przemówieniu dot. budżetu miasta Ostródy oświadczył:
"Uważam, że proponowany budżet Ostródy jest nierozwojowy a zarazem jest to budżet kolesiowy, w którym działa piękny schemat, gdzie są równi i równiejsi.
Zdaniem Brodiuka, w projekcie Zarządu Miasta uwzględniono większość wniosków rządzącego ugrupowania AWS (10 nazwisk), natomiast ze strony opozycji zarząd uwzględnił wnioski tylko dwóch radnych.
Budżet Ostródy, za którym głosowali wszyscy radni AWS (15) został przyjęty. Za jego odrzuceniem głosowało 6 radnych SLD. Wstrzymało się od głosu 5 radnych. Wystąpienie radnego Brodiuka ripostuje Jan Wasilewski, burmistrz Ostródy".
Zarzuty stawiane przez pana Brodiuka są nieprawdą. Uwzględnialiśmy te wnioski, które są bardziej zasadne. Stwierdzenie- "kolesiowy budżet" jest niedorzeczne. Do budżetu na ten rok wnikliwie rozpatrywaliśmy wnioski wszystkich radnych. Zarząd wybrał najważniejsze dla naszego miasta.
Dochody urzędu miasta, które przewiduje przyjęty w czwartek budżet, wynoszą prawie 36 mln. zł. Z kolei, wydatki urzędu na rok bieżący wynoszą 35 mln. zł. W tej kwocie urząd przeznaczy na wynagrodzenia 16 mln 410 tys zł. Dotacje dla zakładów budżetowych wyniosą urząd w tym roku prawie 3 mln 450 tys zł. W kwocie pieniędzy przeznaczonej na wydatki (36 mln) - 2 mln. 567 tys. zł. zostanie przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z całej puli pieniędzy, na spłatę długów miasto przeznaczy 300 tys. zł. Oprócz wyżej wymienionych, w uchwale rady miasta są także wydatki majątkowe, które wyniosą gminę w tym roku 3 mln. 412 tys zł.
Na kilka dni przed sesją, Ministerstwo Finansów poinformowało urząd o ograniczeniu subwencji oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego. Kwota, której urząd nie otrzyma z ministerstwa w tym roku wynosi 826 tys zł.
Przewidziane dochody budżetu miasta wynoszą prawie 36 mln zł. Obejmują one także dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami- ponad 2,5 mln zł. W kwocie dochodów przewidziano także pieniądze uzyskane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- 312 tys. zł.
Dodaj komentarz
Regulamin zamieszczania komentarzy

Niniejszy regulamin podaje jedynie wytyczne a nie ścisłe reguły dotyczące publikacji komentarzy. Użytkownik publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do kasowania komentarzy bez podania przyczyny.
Użytkownik zamieszczając komentarz automatycznie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi zarówno w portalu jak i wykorzystaniu przez podmioty współpracujące.
Będziemy usuwać:
- komentarze zawierające treści sprzeczne z prawem
- komentarze zawierające treści propagujące przemoc i dyskryminację
- komentarze zawierające wulgaryzmy
- komentarze zawierające treści reklamowe
- spam
- komentarze zawierające wyłącznie odnośniki do innych stron
- komentarze zawierające treści obrażające inne osoby
- powtarzające się komentarze
- komentarze znacząco odbiegające od tematu

Wpisy zawierające uwagi, zastrzeżenia zarzuty lub inne treści pod adresem redakcji prosimy kierować bezpośrednio do redakcji. Umieszczone w komentarzach będą usuwane.

Poziom wypowiedzi zależy od osób piszących, dlatego zachęcamy do pisania zgodnie z zasadami ortografii a przede wszystkim na temat.

Komentarze są publikowane w sposób automatyczny niewymagający ingerencji administratora. Jeśli uważasz, że opublikowany komentarz łamie regulamin prosimy zgłosić ten fakt za pomocą odnośnika "Zgłoś administratorowi". Po zapoznaniu się zarówno z treścią komentarza jak i zgłoszenia administrator podejmie decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji bądź pozostawieniu go.

Wszelkie kwestie sporne proszę kierować bezpośrednio do redakcji.

Administrator w sposób suwerenny i ostateczny podejmuje decyzję o zdjęciu komentarza z publikacji.
Jeśli z jakiegoś powodu nie zgadzasz się z podanymi tu wytycznymi nie zamieszczaj komentarza.


Regulamin obowiązuje od 2012-04-19