fbpx
Logo

Wybory do Rady Osiedla Drwęckiego

Informuje się mieszkańców Osiedla Drwęckiego, obejmującego ulice: Kwiatową, Malinową, Łąkową, Generała Zajączka, Partyzantów, Szosę Elbląską, Cichą, Graniczną, Lipową, Zamkniętą, Przygraniczną, Usługową, Krzywą, Różaną, Miłą, Prostą, Zakole, Zieloną, Jasną, Parkową, Dębową, Brzozową, Klonową, Wierzbową, Grabową, Świerkową, Olchową, Celestyna Mrongowiusza, Aleję Lipową, 3-go Maja, Turystyczną, Konstytucji, Łucji Anatolak, że w dniu 7 października 2008r. o godz. 17.00 w Centrum Młodzieżowym przy Kościele św. Jana Bosko przy ul. Parkowej 30 w Ostródzie odbędą się wybory do RADY OSIEDLA DRWĘCKIEGO.
Kandydatów na członków rady osiedla zgłasza się na zebraniu wyborczym. Kandydatury może zgłaszać każdy mieszkaniec osiedla uczestniczący w zebraniu wyborczym bezpośrednio lub za pośrednictwem grupy inicjatywnej mieszkańców osiedla, organizacji społecznych i instytucji działających na obszarze osiedla. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
W akcie głosowania mogą uczestniczyć wyłącznie obecni na zebraniu wyborczym stale zamieszkali na terenie osiedla mieszkańcy.
W razie wątpliwości rozstrzyga wpis w dowodzie osobistym lub innym dokumencie tożsamości.

Dokumenty powiązane:

Statutu jednostki pomocniczej – Osiedle Drwęckie

Uchwała Nr XXVIII/171/2008 w sprawie: nadania statutu jednostki pomocniczej pod nazwą – Osiedle Drwęckie.

Postanowienie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Ostródzie o zarządzeniu wyborów do Rady Osiedla Drwęckiego.

Zarządzenie Nr 279/2008 w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia Wyborów do Rady Osiedla Drwęckiego.

Uchwała Nr XXVIII/170/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/113/95 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej -rady Osiedla Drwęckiego.


Na podstawie informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ostródy
OstrodaOnline.pl 2001 - 2021