fbpx

Klub Dobrego Rodzica - warsztaty kulinarne

 • Parafia Ewangelicko-Augsburska
 • Kategoria: Wiadomości

Czytaj więcej...Ewangelickie Stowarzyszenie Syloe zaprasza na nowy cykl spotkań pod tytułem: "Klub Dobrego Rodzica". W ramach klubu chcemy rozmawiać na ważne tematy związane z wychowaniem dzieci, ale również wspólnie i miło spędzać czas.

Co dalej z basenem i halą?

 • Redakcja
 • Kategoria: Wiadomości

Czytaj więcej...W czwartek 7 listopada otrzymaliśmy odpowiedź na pytania dotyczące basenu i hali sportowej przy ul. Piłsudskiego. Odpowiedzi stanowią uzupełnienie informacji, jakie uzyskaliśmy od Burmistrza Ostródy Zbigniewa Michalaka, którego pytaliśmy o te kwestie podczas rozmowy w poniedziałek 4 listopada 2019r.

Prezes odpowiada, związki apelują, radni zwołują sesję

 • Redakcja
 • Kategoria: Wiadomości

Czytaj więcej...W naszym materiale (Utrata zaufania do prezesa PWiK) znalazł się fragment dotyczący obaw burmistrza związanych z ceną wody. Poprosiliśmy prezesa PWiK o komentarz do słów burmistrza. Dziś otrzymaliśmy odpowiedź. Również dziś z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PWiK Ostróda wysłano apel do burmistrza, a radni zwołują sesję nadzwyczajna w sprawie miejskiej spółki.

Ruszyła XIX edycja konkursu - Barwy Wolontariatu

 • Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu
 • Kategoria: Wiadomości

Czytaj więcej...Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w Polsce.

Remont basenu dobiega końca

 • Redakcja
 • Kategoria: Wiadomości

Czytaj więcej...Choć nadal nie ma operatora, to prace na basenie są na finiszu. Do czwartku ma zakończyć się usuwanie usterek wykrytych podczas pierwszego rozruchu technologicznego. Jeśli wszystko pójdzie sprawnie, to w czwartek ponownie zostanie sprawdzona szczelność rwącej rzeki.

Utrata zaufania do prezesa PWiK

 • Redakcja
 • Kategoria: Wiadomości

Czytaj więcej...W czwartek 31 października podczas posiedzenia rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. stanął wniosek burmistrza o odwołanie prezesa spółki. Prezes na razie pozostanie na swoim stanowisku.

Zmiana organizacji ruchu na Tysiąclecia

 • Ekobud
 • Kategoria: Wiadomości

Czytaj więcej...Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 6.11.2019 r. do dnia 15.11.2019 r. w związku z planowanymi robotami budowlanymi, planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.

Porażające informacje w audycie

 • Redakcja
 • Kategoria: Wiadomości

Czytaj więcej...„Należy stwierdzić, że audyt wykazał naruszenia przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.”  - To tylko drobne fragmenty większego zakresu nieprawidłowości wykazanych w audycie. Audyt obejmował lata 2014-2018.

Niejasne finansowanie zewnętrznych podmiotów?

 • Redakcja
 • Kategoria: Wiadomości

Czytaj więcej...Waldemar Graczyk, przewodniczący Komisji Rozwoju i Gospodarki Komunalnej podzielił się dziś podczas sesji wątpliwościami, jakie ma w związku z informacjami, które do niego docierają. Chodzi o rzekome finansowanie przez spółki miejskie podmiotów, którymi zarządzał burmistrz przed objęciem tej funkcji, a które obecnie są w zarzadzaniu przez członków jego rodziny.